Tag Archives: calibratie

Printers calibreren

Sinds een paar weken ben ik de trotse bezitter van een Spyder3Studio koffertje. Het koffertje bevat een Spyder3Elite monitor calibrator en een Spyder3Print printer calibrator. spyder3_studioBeide toestellen genereren icc-profielen voor je workflow: de Spyder3Elite genereert een monitor profiel, de Spyder3Print een printer profiel, … logisch, niet?

Er zijn tal van posts te vinden op het internet over het wat/hoe/waarom van icc-profielen, kleurenruimtes, conversies, … te veel om hier op te noemen.

Vorig jaar kocht ik een Konico-Minolta 2530DL kleurenlaser printer ter vervanging van een kapotte HP deskjet. De 2530DL is een knap ding, alleen heeft hij 1 groot nadeel… de Apple printer driver laat niet toe om het ingebouwd color management af te schakelen. De printerdriver beslist zelf over hoe de kleuren er zullen uitzien.

De kleurenprints waren te donker en ik zocht een methode om deze tekortkoming te verhelpen. Ik was van mening dat, na het opmeten van de uitgeprinte kleurenkaart – werkwijze te zien op deze video – het bekomen profiel, het colormanagement van de printer zou neutralizeren.
Als een printer nu een bepaalde kleur 5% te donker print en je geeft die informatie aan het calibratieprogramma, dan moet de printercalibratie dit toch detecteren en achteraf compenseren in het profiel door alles 5% op te trekken? … Maar niets leek minder waar. Het duurde een tijdje vooraleer ik snapte waarom.

Een misverstand dat me bijbleef, was dat een icc-profiel een conversie toepast, wat een totaal verkeerde opvatting bleek. Het profiel geeft informatie aan een Color Management Module (CMM) die de conversie op zich neemt.

Je zou een icc-profiel kunnen vergelijken met een identiteitskaart : het doet zelf niets, maar geeft wel informatie.

Stel nu eventjes de volgende situatie (de hoogtes stellen een specifieke kleur voor):
– een horizontale smalle opening die zich op 2m20 van de grond bevindt
– een identiteitskaart (ICC foto) die beschrijft dat de ogen zich op 1m60 hoogte bevinden
– Een lift (CMM printer) die je, na binnenscannen van die identiteitskaart, exact het verschil in hoogte omhoog brengt zodat je door de smalle opening kunt kijken.
Ontbreekt de identiteitskaart, dan kan de lift zich niet automatisch aanpassen.
Ontbreekt de lift, dan moet de persoon in kwestie, zelf voor de aanpassingen zorgen, vb blokjes onder de schoenen aanbrengen.

Als je het automatisme van de lift uitschakelt (geen automatisch color management in de printer) en je maakt zelf de aanpassingen (blokjes van 60cm onder je schoenen aanbrengen) dan kom je perfect uit.
Als je blokjes onder je schoenen aanbrengt en je verandert de informatie niet op de identiteitskaart, dan gaat het natuurlijk fout !! Als je het automatisme van de lift niet uitschakelt, dan kom je 60cm te hoog uit natuurlijk !!

Passen we bovenstaand verhaal nu even toe op het uitprinten van een foto in photoshop, dan kom je tot het volgende:
– Laat Photoshop het kleurenbeheer voor zich nemen (CMM photoshop): Color handling – Photoshop manages colors
– Kies het opgemeten printerkleurenprofiel (ICC printer): Printer profile
– Zorg dat het kleurenbeheer in de printerdriver (CMM printer) afgeschakeld wordt

Het opgemeten kleurenprofiel kun je trouwens heel goed gebruiken voor de softproofing in Photoshop en zo eventueel compenseren voor een printer waar je het kleurenmanagement niet kunt afschakelen. Het blijft hier dan wel een benaderende en geen exacte methode.

De Konico-Minolta 2530DL staat intussen te koop en ik ben op zoek naar een printer waar ik het color management wel kan uitschakelen onder OSX. Vanuit windows is het color management wel af te schakelen.
Welke printer (kleurenlaser/deskjet/…) raden jullie aan?

“Over geuren en kleuren…

valt niet te discussiëren”, of toch? Het blijft een interessante materie.

Getriggered door een aantal zaken (een post van Thomas, de problemen met “online print services”, heb bekijken van een zware contrast zw/w foto van Marhilde en het resultaat van een van mijn foto’s op canvas van foto.com), besloot ik dan maar een paar lijntjes neer te pennen over hoe ik naar ‘kleuren’ kijk.

Heel veel foto’s worden niet op een monitor bekeken. Hoeveel monitoren geven een foto correct weer? Hoeveel browsers geven een foto correct weer? ‘t Verschil tussen Safari en Firefox viel onlangs weer op, toen ik Marhildes foto bekeek. Als je een foto ‘bewerkt’ om ergens op een blog te zetten, dan steek je daar wat tijd in, en iedereen ziet ‘m bijna op een andere manier. Een vraag die iedereen zich wel eens stelt zeker? Ligt het aan mij, ligt het aan mijn computer, aan mijn instellingen, aan het programma, … ?

Meer en meer zie je bewerkingen die nog weinig aan het origineel raken wat kleuren betreft (vb zw/w, split tone, …) en waar de kleuren (met een bepaalde bedoeling) zelf gekozen worden.

Ik hecht zelf heel veel belang aan het vastleggen van het zwartpunt van een monitor en het feit dat er geen kleurafwijkingen zijn in het zw/w gebied. De zw/w curve hoeft niet lineair te zijn (vb. s-vormig om de contrastindruk te vergroten), als ze maar geen kleurafwijkingen vertoont (tenzij je die expliciet wil natuurlijk).

Bij (echt) zwart(#000000) mag er eigenlijk geen licht uit je monitor komen. Bij wit (#FFFFFF) komt er maximaal licht uit je monitor. Je kunt pas kleurafwijkingen voor ‘zwart’ zien als je heel donker grijs (vb #040404) bekijkt. Bijna zwart (#010101) zou je moeten kunnen onderscheiden tov zwart (#000000).

Als je een willekeurige foto naar zw/w omzet met vb. Lightroom of Photoshop, dan zou die geen ‘kleur’ meer mogen vertonen. Onderstaand plaatje heeft #040404 als ‘background’ en er zitten een aantal vertikale balken in met #010101, #0A0A0A en #191919.

En nu maar hopen dat ‘zwart’, ‘zwart’ is zeker?